GOLNEXT 2019 | گـرگـان 30 آبان الی 3 آذر 1398

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
نهمین نمایشگاه کامپیوتر، ماشینهای اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های دیجیتال و تراکنش
 1. مشارکت کنندگان محترم بر اساس این آئین نامه موظف به رعایت مقررات و شئونات اسلامی خواهند بود.
 2. تنظيم و ارسال فرم درخواست مشاركت به منزله پذيرش در نمايشگـاه و ثبت نام قطعي نمی باشد و ثبت نام قطعي پس از واريز وجه و حداكثر تا مهلت مقرر در فرم ثبت نام صورت مي پذيرد.
 3. مشارکت کننده میتواند با رعایت شرایط ومقررات نمایشگاه بین الملی استان گلستان واخذ موافقت نسبت به غرفه سازی اقدام وحداقل دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه مذکور طرح سه بعدی به همراه ابعاد ومصالح مورد مصرف را به ستاد اجرايي شركت نمايشگاههاي بين المللي استان گلستان ارائه و نام مجری بمنظور تاييد صلاحيت غرفه ساز ویک نسخه از تصویر قرارداد ساخت غرفه با غرفه ساز جهت بررسی و تایید وهمچنین تكميل فرم تعهد نامه تخریب و تخلیه غرفه ساخته شده به همراه ضمانت های لازمه و رعايت ساير شرايط غرفه سازي پس از تایید را بمنظور اجرای طرح به ستاد اجرائی تحویل نمایند.
 4. مشاركت كنندگان محترم ملزم هستند كالاهاي نمايشي خود را قبل از ورود به نمايشگاه و حداقل سه روز پس از اتمام نمايشگاه، بیمه کامل نمایند و در صورت بروز هرگونه حادثه ای شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 5. جانمايي غرفه ها براساس اولويت ثبت نام و ساير شرايط زون بندي گـروهـهاي كالايي به عهده ستاد اجرايي شـركت نمايشگـاههاي بين المللي استان گلستان مي باشد.
 6. در هنگام تحویل غرفه، تحویل اصل فرم ثبت نام تکمیلی و اصل فرم مقررات به ستاد اجرایی الزامی می باشد.
 7. مشارکت کننده محترم متعهد میگردد که هیچگونه خسارتی به تجهیزات و امکانات و موکت نمایشگاه وارد ننماید ودر صورت رنگ آمیزی جهت غرفه سازی از پوشش نایلون در زیر غرفه سازی استفاده نماید. هرگونه برش كاري و ساخت و ساز در داخل سالن نمایشگاه ممنوع و کلیه برش کاری و ساخت و ساز در فضای باز صورت می پذیرد.
 8. ارتفاع مجاز جهت غرفه سازی 3 متر می باشد و چنانچه طراحی غرفه بصورت دو طبقه صورت پذیرد ضمن بررسی طرح توسط نمايشگاه بين المللي استان گلستان و بعد از تایید مجاز به اجرای طرح می باشند.
 9. متقاضي پس از ثبت نام تحت هيچ شرايطي مجاز به واگذاري غرفه به شخص ثالث، حقيقي و يا حقوقي نمي باشد.
 10. نظافت داخل غرفه ها در طول برگزاری نمایشگاه بر عهده غرفه دار می باشد.
 11. مشاركت كنندگان و غرفه داران محترم بايد 48 ساعت قبل از تاريـخ افتـتاحیه كالاي خود را ارسال و خـروج كالا و جمع آوري غرفه ها در روزبعد از اتمام نمایشگاه و بعد از اخذ رسید تسويه حساب از حسابداري شركت امكان پذير مي باشد. ظرف مدت 48 ساعت بعد از اتمام نمایشگاه،نسبت به تخریب و جمع آوری غرفه ساخته شده اقدام نمایم.
 12. مسئولین غرفه می بایست 30 دقیقه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت کاری نمایشگاه در غرفه های خود حضور داشته باشند. در طول این مدت و ساعات کاری نمایشگاه امنیت داخل غرفه بر عهده شرکت کننده بوده و نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال امنیت داخل غرفه ها در طول مدت فوق نخواهد داشت.
 13. هزینه هرگونه آسیب دیدگی و ضرر و زیان که به پانلهای غرفه ها یا امکانات و لوازم اضافی وارد آید از شرکت کنندگان اخذ میگردد.
 14. غرفه داران مجاز به ورود وخروج کالاهای خود در ساعات برگزاری نمایشگاه ها نمی باشند.
 15. مشاركت كنندگان محترمي كه کالاهایی از قبیل ماشين آلات و تجهیزات و دستگاه ، جهت نمایش دارا میباشند بدليل تسهيل در تخليه محصولات و چيدمان غرفه ها و استفاده از جرثقيل ، خواهشمند است بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده نسبت به ارسال كالا و چيدمان غرفه اقدام نمايند تا ساير مشاركت كنندگان و همكاران محترم خللي در تخليه و چيدمان غرفه هاي آنان بوجود نيايد. در صورت عدم رعایت برنامه زمانبندی، چنانچه چیدمان غرفه ها بعلت مسدود شدن راهروی ارتباطی سالن نمایشگاه مقدور نگردد ، ماشین آلات مذکور بالاجبار در محوطه باز نمایشگاه بمعرض نمایش گذاشته می شود ( تخليه و بارگيري ماشين آلات حمل شده كه نياز به جرثقيل در سالن نمايشگاه را دارند، بصورت رايگان توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان و بر اساس اولويت زمانبندي صورت مي پذيرد).
 16. در نمایشگاههای تخصصی غرفه داران مجاز به فروش کالاهای خود نمی باشند.
 17. دریافت هر گونه وسائل و لوازم و تجهیزات اضافی غرفه مشارکت کنندگان فقط از طریق تکمیل فرم مربوطه و پرداخت هزینه های مربوطه امکان پذیر میباشد.
 18. مسئولیت نگهداری کالاها از هنگام ورود کالا تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعات کار و بازدید از نمایشگاه بر عهده غرفه داران است و پس از پایان ساعات کار و پلمپ سالن مسئولیت حفظ اموال بر عهده شرکت می باشد.
 19. غرفه داران مجاز به نصب هیچگونه تابلو و یا نوشتن شعارهای تبلیغی بر روی دیوارها و پانل و پارتیشنهای نمایشگاهی نمیباشند.
 20. چنانچه غرفه داران نتوانند ظرف مدت تعیین شده غرفه خود را تخلیه نمایند شرکت نمایشگاهها هیچ گونه مسئولیتی در قبال حفظ ونگهداری و خسارات وارده به کالاهای نمایشی نخواهد داشت و مطابق قرارداد عمل مینماید.
 21. غرفه سازی و آماده سازی غرفه باید 12 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه عملیات تجهیز غرفه 4 ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه باشد.
 22. میزان هزینه های برق اضافی مصرف شده که در اختیار غرفه ها قرار می گیرد بر اساس استانداردهای و تعرفه نمایشگاهی تعیین و اخذ میگردد.
 23. مشارکت کنندگان محترم جهت هر گونه نیاز فنی در داخل سالن ( نظیر استفاده از انشعاب برق ، دسترسی به تابلو برق و … ) قبل از هر گونه اقدام باید با مدیر سالن هماهنگ نمایند.
 24. مشارکت کنندگان متعهد هستند که در زمان ساخت و تخریب و جمع آوری غرفه هیچگونه خساراتی به تجهیزات و امکانات نمایشگاهی از قبیل خسارت به موکت و پانل و پارتیشن، امکانات برق رسانی وارد ننمایند زیرا در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن بر اساس تعرفه های نمایشگاه بین المللی استان گلستان اقدام میگردد.
 25. غرفه داران محترم موظف هستند که بر اساس تاریخ اعلامی از سوی مجری نمایشگاه ، نسبت به تحویل ، ساخت و تخریب و تخلیه فضای غرفه اقدام نمایند.
 26. درصورت انصراف از ثبت نام مشارکت کنندگان و غرفه داران وجهی مسترد نخواهد شد.
  سبد خرید